Husk! Vi fejrer fødselsdag i den kommende weekend!

Fang en fladfisk

Sådan fanger du Fladfisk.

Fiskeri efter fladfisk er noget nær en folkesport i det danske sommerland, og det er ikke uden grund. Det er et hyggeligt fiskeri som er nemt at gå til, og dertil er det en fiskeform som er perfekt hvis man gerne vil have ungerne i gang med fiskestangen.

Hvilke fladfisk kan du fange i Danmark?

De mest almindelige fladfisk at fange i Danmark er Ising, Skrubbe og Rødspætte, dertil bliver der også fisket meget efter Pighvar og Slethvar, men dette fiskeri er mere specialiseret og er grundigt beskrevet her. Ud over disse arter findes der også Gråtunge, Rødtunge, Skærising og Hårhvar, men disse arter fanges sjældent på fiskestang.

Ising: Limanda Limanda, er almindeligt udbredt og meget talrig i alle de danske farvande, især i Nordsøen. Den foretrækker blød sand- eller mudderbund. Den kan blive op til 12 år gammel og nå en maksimal størrelse på ca. 1,2 kg. Men det er langt fra hverdagskost at fange Isinger over kiloet. Den kendes nemt fra de andre fladfisk på den store bue på midterlinjen som ligger lige bag ved hovedet, et andet sikkert tegn på at det er en Ising du har i hånden er, at den er helt glat hvis du kører fingeren fra hovedet mod halen, men rug hvis du kører fingeren fra hale mod hoved.  Kosten består primært af Orm, småfisk og muslinger: Isingen er en meget aktiv fladfisk og er derfor oftest den af vores fladfisk som kommer først til agnen. Der findes i dag ikke noget mindstemål på Ising, men udvis mådehold og tag kun fisk af en pæn størrelse med hjem – der er ikke meget kød på en 20 centimeters Ising. Isingen er en god spisefisk, men regnes af nogle, for at være af lidt dårligere kvalitet end skrubbe og rødspætte, men dette er en smagssag, da Ising har en lidt sødere smag end de andre fladfisk.

Skrubbe: Platichthys flesus, er en af de mest udbredte fisk vi har herhjemme. Den findes stort set overalt i de indre danske farvande, men hyppigheden stiger fra Kattegat mod Østersøen. I Nordsøen er skrubben en sjælden gæst og findes her primært i Vadehavet. Der er stor variation i skrubbens udseende, både hvad angår farve og pletter, men også i kropsform. Typisk er fjordskrubber mere runde og tykke end de skrubber du fanger på åben kyst, dette skyldes både genetisk variation og ikke mindst tilgangen til fødeemner der hvor skrubben lever. Skrubben tåler meget lavt saltindhold og er den eneste fladfisk som du også kan træffe i ferskvand. Det er ikke ualmindeligt at fange Skrubber i åen under ormefiskeri efter havørred og laks. Skrubben foretrækker sand- og mudderbund uden vegetation, hvor den kan ligge nedgravet det meste af dagen. Den bliver ofte meget aktiv omkring skumring hvor den begynder sin fouragering. Skrubben kendes nemt på sin rug overflade der minder om sandpapir, dertil er det den eneste af vores fladfisk som kan have øjne på både højre og venstre side af hovedet. Skrubben har sin højsæson i sommerhalvåret hvor den findes kystnært. Når vandet bliver koldt søger den mod dybere vand, og går i faste imens den gyder. I Danmark har skrubben forskellige mindstemål afhængig af hvilket farvand den er fanget i, og nogle steder er mindstemålet kun 18 cm. Sæt dig grundigt ind i gældende regler og mindstemål for det farvand du fisker i inden du begynder og udvis mådehold - der er ikke meget kød på en 18 centimeters skrubbe når du først har flået den.

Rødspætte: Pleuronectes Platessa er almindelig i stort set alle de skandinaviske farvande, særligt i Nordsøen samt i Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Rødspætten lever på sandet, eller blandet bund fra kysten og ud til ca. 200 meters dybde. Den lever af orme, muslinger, små krebsdyr og går heller ikke af vejen for at spise småfisk. Rødspætten er en af de vigtigste konsumfisk i Danmark, og erhvervsfiskerne fanger hvert år mange tons af den. Rødspætten kan blive helt op til 100 cm lang og opnå en vægt på over 5 kg! Men i Danmark støder man sjældent på fisk større end 50 cm. Rødspætten er forholdsvis temperatur følsom hvorfor man vil opleve at den trækker meget rundt på forskellige dybder i løbet af året. Du kan nemt genkende en rødspætte på sit glatte brune skind med røde pletter, undersiden er helt hvid med bølge mønster, og begge sider af en rødspætte er altid helt glat – modsat skrubber og Isinger. Et andet sikkert kendetegn på at det er en rødspætte du holder i hånden er, at den har 4-7 tydelige ben knuder bag hovedet.

Hvor fanger du fladfisk?

De forskellige arter af fladfisk er at finde de fleste steder langs de danske kyster, men nogle steder holder selvklart flere fisk end andre. Havne, moler og høfder er klassiske spots til at fange fladfisk, da du herfra nemt kan dække en masse vand og ikke mindst kan affiske dybere vand. Sejlrender er et andet klassisk fiskespot og særligt skrubber er utroligt glade for at fouragere på kanterne af disse. Der findes også masser af kyststrækninger hvor du kan fange fladfisk direkte fra stranden – søg efter strækninger med sand eller grusbund og meget gerne steder med dybdekurver tæt på land. Fjorde er et andet klassisk sted at søge efter fladfiskene og her er det særligt skrubber som dominerer fangsterne. Hvis du har adgang til båd har du en del flere kort at spille på – vestkysten, langelandsbæltet, Øresund og Norddjursland er gode udgangspunkter for en fladfisketur i småbåd. Hvis du ikke har adgang til egen småbåd findes der en del turbåde som sejler special ture efter fladfisk det meste af året.

Hvornår fanger du fladfisk?

Groft sagt kan der fanges fladfisk det meste af året i Danmark, men de forskellige arter af fladfisk har perioder hvor de trækker på dybere vand – dertil gyder de også forskudt af hinanden. Typisk kan man i foråret opleve et godt fiskeri efter rødspætter og skrubber på det lavere kystnære vand, men disse fisk er for det meste meget magre efter gydningen og har ikke nogen spiseværdi. I takt med at det kystnære vand bliver varmere bliver fladfiskene mere aktive og dertil begynder de også at tage på i vægt igen. Sommeren er højsæson for de flade og alle tre arter findes nu kystnært i fornuftig kondition. Hvis vandet bliver rigtig varmt, trækker især rødspætterne ofte mod det dybe og køligere vand og kan nu kun fanges fra båd. I løbet af efteråret er der igen godt med fladfisk af alle slags kystnært, og de plejer at være i topkondition på denne årstid. Vinterperioden er ikke en nem tid at fiske fladfisk, de fleste er trukket på dybt vand og her skal du ud med båd hvis det skal gå til held. Uanset hvilken årstid du fisker fladfisk på, er det altid en god ide at udvise mådehold og ikke tage mere med hjem end du kan spise. Derudover er det en god ide at mærke efter på de fisk du fanger, du kan hurtigt vurdere om der er kommet god med kød på fladfisken.

Hvordan fanger du Fladfisk?

Er det nemt at fange fladfisk? Det korte svar er ja! Du behøver ikke gøre det mere kompliceret end højst nødvendigt og alle kan være med til dette fiskeri, MEN som med de fleste andre fiskeformer kan man altid udvikle og forfine sit fiskeri hvilket resulterer i større fangster. Fiskeri efter fladfisk foregår altid på bunden og altid med agn – de fleste sværger til naturlig agn men de kunstige orm fra Gulp kan også være meget effektive, særligt hvis der er mange små fisk som piller din naturlige agn i stykker inden de større fisk finder frem til den. Mange forbinder fiskeriet efter fladfisk med helt stationært fiskeri hvor man kaster sin madding ud, sætter stangen i stangholderen og sætter sig til at vente på hug. Denne metode kan også fint fange fisk, men hvis du for alvor skal have hul på fiskeriet, skal du fiske din agn aktivt. Fladfisk er af natur meget nysgerrige og elsker at følge efter ting der bevæger sig langs med bunden. Ofte vil man opleve at fiskeriet bliver bedre og bedre jo længere tid man fisker det samme sted, dette skyldes at fladfiskene følger efter din agn og det duftspor denne laver på bunden. Derfor vil du trække flere og flere fladfisk ind foran dig jo flere kast du tager i området – særligt hvis du kaster i vifteform så du får dækket så meget vand som muligt. Hugget fra en fladfisk føles ofte ret voldsomt, for når først fladfiskene er i hugget, plejer de at være ret grådige hvorfor det er en god ide at være hurtig med modhugget – på denne måde undgår du dybe krogninger og eventuelle undermålere kan nemt genudsættes.

Surfcasting:

Særligt på vestkysten er surfcasting efter fladfisk en populær fiskeform, og det er da også i farvende som dette at surfcasting grejet har sin force. Surfcasting fiskeri går, som navnet også antyder, ud på at få sin agn ud på bagsiden af brændingen. Grejet til dette fiskeri er specialiseret til lange kast, hvorfor man bruger lange, kraftige stænger med høje kastevægte, store hjul og kraftig line. Grejet virker tungt når du får det i hånden, og det virker overdimensioneret ift. størrelsen på de fisk man fisker efter, men dette er en nødvendighed for at kunne kaste de tunge forfang ud på bagsiden af brændingen. Du kan købe en del forfang som er designet specifikt til dette fiskeri, typisk er disse forfang mere aerodynamiske end almindelige forfang og mange af dem er udstyret med en special krog holder som holder krog og madding sikkert på plads under de lange kast. Surfcasting fiskeri foregår altid med stangholder som holder stangen opretstående, da du på denne måde kan holde din line fri af bølgerne.

Hvilket grej bruger du til at fiske fladfisk?  Fiskeri med et bundtackle er vejen til de flade. Her bruger man typisk et Paternoster-rig, som grundlæggende er to kroge på hver sin line-tjavs og et lod for enden.
Man kan sagtens fange masser af fladfisk på helt normale fladfiskerig, men vil du øge dine chancer, så køb dem med glimmer, perler og spinnerblade på. De syner af mere nede i vandet, og perlerne, som flyder, holder krogene fri fra bunden. Brug lodder fra 30-150 gr. alt efter dit grej, og om der er stærk strøm. Det er vigtigt, at du kan holde bunden, selvom der er strøm eller bølger. Mange seriøse fladfiskefiskere binder deres egne forfang og her er det kun fantasien som sætter grænser. Hvide og røde perler, spinnerblade og / eller spin’n’glows og gummislange er altid en sikker vinder, men prøv dig frem – måske opfinder du dit eget dræber rig.

Stangen til fiskeriet er selvfølgelig lidt afhængig af hvor og hvordan du fisker, men til det meste fiskeri fra kyst og mole er en 9-10 fods stang med kastevægt omkring 40-100 gram et rigtig godt udgangspunkt. Stangen skal have god længde og rigeligt med rygrad til at klare de forholdsvis tunge forfang, men den skal stadig have en følsom spids så du kan registrere forsigtige hug. Et spinnehjul i størrelse 3000 er et godt udgangspunkt, og her er det en god ide at købe noget i en fornuftig kvalitet som kan klare sliddet fra saltvand og kast med tunge forfang. Hjulet skal fyldes med en fletline omkring 0.18 mm.

Hvis du fisker fladfisk fra båd, kan du med fordel gå ned i størrelse på det grej du bruger – du kan fiske mere effektivt med dette grej og så er det samtidigt meget sjovere at fighte fiskene på. Korte stive stænger, f.eks. lette jerkbait stænger omkring 7’ og med kastevægt op til ca. 40 gr. Er eminente til fladfisk fra båd. Om man er til fastspole eller multihjul er en personlig præference, begge dele har sine fordele og ulemper.

Hvis du vil prøve kræfter med surfcasting fiskeriet skal du have mere specialiseret grej. Her bruges ofte stænger fra 12’ og opefter og kastevægten er oppe omkring 150 gr.

Agn til fladfisk.

Fladfisk har et varieret menukort og er langtfra nogen kostforagter, hvorfor den kan fanges på et bredt udvalg af agn. Uanset hvilken agn du fisker med, er det vigtigt at du altid har masser af frisk agn på krogen.

• Sandorm og børsteorm er klart den agn der bliver fanget flest fladfisk på året rundt.

Gulp orm er et godt alternativ hvis du ikke kan skaffe frisk agn.

• Skalrejer er en super agn til især Rødspætter og Skrubber.

• Tobiser fungerer rigtig godt til især store skrubber og rødspætter.

• Fiskestrimler i form af sild, hornfisk, makrel eller bugstykket fra fladfisk er også en god agn til alle arter.

 

Pakkeliste til fiskeri efter fladfisk

Stang og hjul som er tilpasset til den lokation og fisketype du skal fiske.

• Et godt udvalg af forfang i forskellige vægte og farver.

• Masser af frisk agn.

• Et godt fangstnet, ved fiskeri fra moler og høfder er det godt med et net med langt skaft.

• Spand eller opbevaringsnet så du kan holde din fangst frisk indtil du kommer hjem.

Kniv, tang, klud til fingrene og ekstra kroge så du kan skifte slidte kroge uden at skifte hele forfanget.

 

Tre tips til dig der vil fange flere fladfisk:

• Fisk din agn aktivt med korte pauser, få dit bly til at dunke i bunden og behold stangen i hånden så du kan registrere alle bid – en stang fisket i hånden er oftest mere effektivt end tre stænger der fisker stationært i stangholderen.

• Brug frisk agn og masser af det, jo mere agn du bruger des større duftspor får du lavet i vandet og des flere fladfisk får du trukket ind til dig.

• Aldrig stop med at eksperimentere med dit forfang! På nogle dage kan selv små ændringer på dit forfang være udslagsgivende. Længden på dine linetjavser, antal og farve på dine perler og størrelsen på spinnerblade kan alt sammen gøre en kæmpe forskel. 
Filter
Faldende orden

29 varer

pr. side
 1. Kinetic Sabiki fladfiskeforfang Vejl. pris pr. stk: 29,00 DKK
  Pris fra: 20,00 DKK
 2. SFG pighvar forfang Vejl. pris pr. stk: 29,95 DKK
  24,95 DKK
  Udsolgt
 3. Berkley Gulp Alive Børsteorm Vejl. pris pr. stk: 159,00 DKK
  Pris fra: 119,00 DKK
 4. SFG slæbetackle Vejl. pris pr. stk: 35,00 DKK
  Pris fra: 29,00 DKK
 5. Berkley Gulp Alive Sandorm Vejl. pris pr. stk: 159,00 DKK
  Pris fra: 119,00 DKK
 6. Tri-Pod stangholder Vejl. pris pr. stk: 239,00 DKK
  199,00 DKK
  Udsolgt
 7. SFG fladfiskebom m/svirvel 9cm Vejl. pris pr. stk: 39,00 DKK
  29,00 DKK
 8. Ron Thompson/Shimano Sienna Combo 8 Vejl. pris pr. stk: 1.097,00 DKK
  699,00 DKK
  Udsolgt
 9. Shimano Vengeance/Sienna combo Vejl. pris pr. stk: 1.048,00 DKK
  898,00 DKK
  Udsolgt
 10. ABU/Daiwa combo m/påspolet line Vejl. pris pr. stk: 1.123,00 DKK
  899,00 DKK
  Udsolgt
 11. Berkley Gulp Alive Børsteorm-Camo Vejl. pris pr. stk: 99,00 DKK
  79,00 DKK
 12. Kott Frysetørret børsteorm Vejl. pris pr. stk: 59,00 DKK
  49,00 DKK
 13. ABU/Penn mole combo m/påspolet line Vejl. pris pr. stk: 1.569,00 DKK
  1.099,00 DKK
 14. Berkley Gulp! Saltwater Sandworm
  Pris fra: 79,00 DKK
 15. Fladfiskesortiment Vejl. pris pr. stk: 219,00 DKK
  159,00 DKK
  Udsolgt
 16. Kinetic 9' Allround fiskesæt Vejl. pris pr. stk: 499,00 DKK
  399,00 DKK
 17. ABU/Okuma fladfiske combo m/line Vejl. pris pr. stk: 1.573,00 DKK
  1.198,00 DKK
 18. Zebco/Okuma fladfiske combo m/line Vejl. pris pr. stk: 1.673,00 DKK
  1.198,00 DKK
 19. Okuma Fuel Spin combo Vejl. pris pr. stk: 648,00 DKK
  449,00 DKK
 20. Zebco Optix/Trophy combo med line Vejl. pris pr. stk: 773,00 DKK
  549,00 DKK
  Udsolgt
 21. Berkley Gulp! Saltwater Fat Sandworm
  Pris fra: 79,00 DKK
 22. Fladfisk Pakke 1 Vejl. pris pr. stk: 154,00 DKK
  Pris fra: 99,00 DKK
 23. Okuma Alaris Combo Vejl. pris pr. stk: 899,00 DKK
  549,00 DKK
 24. Fladen Butt Lure Fladfiskeforfang Vejl. pris pr. stk: 39,00 DKK
  Pris fra: 35,00 DKK
 25. Zebco silde/mole combo 9' med line Vejl. pris pr. stk: 948,00 DKK
  699,00 DKK
 26. Zebco/Okuma lux mole combo 9' med line Vejl. pris pr. stk: 2.373,00 DKK
  1.499,00 DKK
 27. Fladfisk Pakke Deluxe Vejl. pris pr. stk: 203,00 DKK
  Pris fra: 149,00 DKK
Filter
Faldende orden

29 varer

pr. side
Copyright © 2021 lystfisk.dk