Lagerstatus: På lager

99,00 DKK

Specifikationer

"Fisken, Vandet & Verden" er en bog, der når vidt omkring.

Miljøet i å, sø og hav gennemgås detaljeret - i hver deres store kapitel med fokus på fiskens levevilkår. Algeblomst, iltsvind og bundvending beskrives indgående - næringssaltenes indflydelse på vandmiljøet ligeledes.

Men "Fisken, Vandet & Verden" sætter også fisk, fiskeri og vandmiljø i et globalt perspektiv og fokuserer på emner som fossile brændstoffer, drivhuseffekt, forsuring, atomkraft med mange flere. Naturforvaltning og natursyn behandles ligeledes.

Altsammen for at give læseren et bredt indblik i vandmiljøet her først i det nye årtusinde, hvor nye handlingsplaner for vandmiljøet og globale aftaler hører til dagens orden.